салфетка роза (фрагм.)   салфетка роза   салфетка виноград (фрагм.)    
         
    салфетка виноград   салфетка 100$   скатерть    
           
    скатерть морская1   скатерть морская2   скатерть клетка